Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej, gm. Biecz

Binarowska świątynia jest nie tylko pięknym przykładem drewnianej architektury sakralnej, ale również miejscem szczególnego kultu maryjnego. W jej lewym ołtarzu bocznym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (Piaskowej). Obraz ten, o wymiarach 54 x 41 cm, namalowany został na płótnie farbami olejnymi. Pochodzi on z XVII w. i jest repliką cudownego obrazu Matki Bożej Piaskowej z krakowskiego kościoła karmelitów. Trudno jest dziś ustalić jego autorstwo. Nieznany pozostaje również fundator i czas umieszczenia obrazu w tym kościele. Na ten temat jest kilka opinii. Jedna przypisuje jego fundację królowi Janowi Kazimierzowi, inna zaś, bardziej prawdopodobna, szerzącemu kult Matki Bożej Piaskowej, zakonowi karmelitów, który w pobliskim Jaśle miał swój klasztor.
Pierwsza wzmianka o kulcie łaskami słynącego obrazu pochodzi z XVIII w. Z akt wizytacji generalnej dekanatu bieckiego z 1767 r. wynika, że na skroniach Dzieciątka i Maryi umieszczono srebrne korony, co świadczy, że dokonano tzw. koronacji prywatnej. Jako wota zawieszono sznury korali. Wota te były skromne, ale należy pamiętać, że w wyniku siedemnastowiecznych wojen i tzw. wojny północnej (XVIII w.) uległy spustoszeniu znaczne obszary Rzeczypospolitej, co pociągnęło za sobą zubożenie ludności.
Kult Binarowskiej Madonny przyhamowany został znacznie podczas niewoli narodowej, ale nie zanikł on zupełnie. Przez cały ten czas wśród tamtejszych katolików panowało niewzruszone przekonanie o cudowności znajdującego się w ich kościele wizerunku Matki Bożej Piaskowej. Dotrwało ono do chwili obecnej.
W ostatnim okresie duże zasługi w ożywieniu i propagowaniu kultu Pani Binarowskiej położył długoletni proboszcz binarowski (1959-1992), ks. Władysław Oleksiak.O żywotności Jej kultu świadczą liczne wota dziękczynne, tzw. Księga Łask opisująca łaski wyproszone za Jej pośrednictwem oraz charakterystyczny, właściwy sanktuariom, rodzaj praktykowanej tam pobożności maryjnej. Między innymi w każdą środę (dawniej w trzecią niedzielę miesiąca) odprawiana jest nowenna ku czci Matki Bożej Piaskowej z odczytywaniem próśb i podziękowań, gromadząca zwykle liczne grupy wiernych, tak z parafii, jak i spoza jej granic.
Dużą popularnością wśród wiernych cieszą się również odpusty parafialne obchodzone w dzień poświęcony Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych (niedziela po 24 maja) oraz w dniu patrona kościoła – św. Michała (29 wrzesień). Ponadto każde nabożeństwo ku czci Matki Bożej rozpoczyna śpiew pieśni: „Gwiazdo śliczna wspaniała, binarowska Maryjo” lub „Ty, coś w Binarowej tron łaski sobie obrała”. Ważną praktyką dewocyjną jest osobista modlitwa wiernych przed łaskami słynącym wizerunkiem Maryi. Wymienione wyżej formy kultu maryjnego praktykowane w Binarowej, jak też znaczna popularność poświęconych Maryi pieśni wskazują, iż dla tamtejszych katolików Matka Boża Piaskowa jest w dalszym ciągu skuteczną orędowniczką u Boga i najpewniejszą pomocą w trudnościach.

 Na podstawie oprac. „Binarowskie Sanktuarium Matki Bożej” ks. Andrzeja Motyki.

Zdjęcie kościoła Henryk Bielamowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *