O nas

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Stowarzyszenie działa od 1998 r. i zajmuje się edukacją historyczną, patriotyczną, obywatelską młodzieży oraz działalnością wydawniczą.  Realizujemy m. in. projekty:

Młodzież pamięta® (od 2002 r.)
Celem projektu jest kształtowanie wśród młodych Polaków postaw patriotycznych. Idea ta urzeczywistnia się przez aktywne uczestnictwo młodzieży w realizowanych formach, połączone
z rozpowszechnianiem okolicznościowych wydawnictw. Projektowi realizowanemu na terenie Małopolski z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości towarzyszy w Krakowie „Tramwaj patriotyczny”.

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.)
Konkurs ten ma umożliwić młodemu pokoleniu wypowiedzenie
się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu. W szerokiej konwencji projektu mieszczą się zarówno prace plastyczne, literackie, jak też fotograficzne i filmowe.

Bohaterowie naszej przeszłości – cykl spotkań z filmem historycznym (od 2009 r.)
Spotkania z filmem historycznym, mają na celu przypominanie młodym ludziom bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.)
Szlak ten  to sieć tras historyczno-turystycznych łącząca miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły znaczący wpływ na losy Małopolski. Obecnie realizujemy trasy Powstania Styczniowego, I Kompanii Kadrowej, Powstania Krakowskiego, Insurekcji Kościuszkowskiej oraz Konfederacji Barskiej.

Działalność wydawnicza
W ramach prowadzonej od 2004 r. działalności wydawniczej ukazało się m.in. ponad 100 wydań „Śpiewnika polskich pieśni patriotycznych” (w tym dwa przeznaczone dla Polaków mieszkających poza granicami kraju) oraz 4 wydania „Śpiewnika pieśni Żołnierzy Wyklętych”.
Dodatkowo wydaliśmy publikacje popularnonaukowe takie jak: „Swoszowice– królewska perła siarką i wodami słynąca”; „Wolne Miasto Kraków 1815–1846”; „Czas upadku czas postępu. Okres Stanisławowski 1764–1795”; „Drogowskazy”, „Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa polskiego”, „Konfederacja barska 1768-1772.Tło i dziedzictwo”, album „Kraków lat 1910–1918 na kliszy utrwalony”, „Śladami św. Stanisława w 940. rocznicę śmierci biskupa i męczennika”.